Skip to content Skip to navigation

Dergi Ekibi

Meraklı Minik’in yazı ve araştırma ekibi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’na bağlı Popüler Bilim Dergileri çalışanlarından oluşmaktadır. Dergide, çocuklar için çizimler yapan farklı illüstratörlerin çizimlerine de yer verilmektedir.

 

Sahibi

TÜBİTAK Adına Başkan

Prof. Dr. Hasan Mandal

 

Genel Yayın Yönetmeni

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Rukiye Dilli rukiye.dilli@tubitak.gov.tr

 

Yayın Yönetmeni

Yasemin Şahin yasemin.sahin@tubitak.gov.tr

 

Yayın Danışma Kurulu

Doç. Dr. Dilek Acer

Bekir Çengelci

Dr. Öğr. Üyesi Engin Kapkın

Doç. Dr. Neslihan Karakuş

Prof. Dr. Elif Nursel Özmert

Doç. Dr. Elçin Yazıcı

 

Editör

Aslı Zülal asli.zulal@tubitak.gov.tr

 

Redaksiyon

Özlem Özgün yilmaz.ozlem@tubitak.gov.tr

 

Araştırma ve Yazı Grubu

Gülnihal Mert gulnihal.ergen@tubitak.gov.tr

Merve Yıldırım yildirim.merve@tubitak.gov.tr

 

Grafik Tasarım

Fulya Koçak fulya.kocak@tubitak.gov.tr

 

Çizerler

Erhan Balıkçı erhan.balikci@tubitak.gov.tr

Pınar Büyükgüral pinar.buyukgural@tubitak.gov.tr

Hüseyin Diker huseyin.diker@tubitak.gov.tr

 

Video-Animasyon-Web

Selim Özden selim.ozden@tubitak.gov.tr

 

İdari Hizmetler

Nahide Soytürk nahide.soyturk@tubitak.gov.tr

 

Mali Yönetmen

Adem Polat adem.polat@tubitak.gov.tr

 

İletişim Bilgileri

Meraklı Minik Dergisi TÜBİTAK Ek Hizmet Binası

Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi No: 6 06680

Çankaya ANKARA

Tel (312) 298 95 24 (Yazı İşleri)

Faks (312) 428 32 40 (Yazı İşleri)

 

İnternet

www.merakliminik.tubitak.gov.tr

 

e-posta

merakli.minik@tubitak.gov.tr

 

Abone İlişkileri

https://www.tubitakdergileri.com.tr

abone@tubitak.gov.tr

 

Tel (312) 222 83 99

ISSN 977-1307-1998

 

Fiyatı 6 TL